Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου – μέτρα έναντι Κορωνοϊού

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου – μέτρα έναντι Κορωνοϊού

Δείτε παρακάτω τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου – μέτρα έναντι Κορωνοϊού