Φαίνεται ότι έχει κτιστεί την ίδια χρονική στιγμή με το κάστρο. Αυτή η εκκλησία ήταν αρχικά τζαμί όπως αποδεικνύεται από μια εξέταση κάποιων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών. Είναι πάντα ανοιχτή και βρίσκεται μέσα στο κάστρο.

Διεύθυνση